Melding: 6 feb 2020: Site alleen nog via https te benaderen. Hij kan nog even blijven.

Changelog

21 apr 2020
- Default werd niet getoont wanneer gezet bij RadioButtons/Checkboxes
- Achter een component wordt naam van het scherm nu tussen haakjes getoont om zo snel naar het juiste scherm te kunnen gaan.

8 oct 2019
- Sortering eerste kolom (zaaktype) gerepareerd

24 aug 2019
- Openlayer toegevoegd

9 jul 2019
- opschoonscript. Documentatie blijft nu max. 30 dagen staan
- leeftijd in dagen toegevoegd aan't overzicht
- FAQ en Slack verwijzing toegevoegd aan't menu

12 feb 2019
- Weiger zipfiles zonder zaaktype-xxx.yyy als eerste file 
 
11 feb 2019
- last-modified header toegevoegd aan gegenereerde html

8 feb 2019
- q (quite) parameter toegevoegd aan wkhtmltopdf 
- cleanup tool geintroduceerd


10 dec 2018
- reminders toegevoegd aan rollen en rechten overzicht

7 dec 2018
- Fixes bij het verwijzen naar mailtemplates wanneer die beschikbaar zijn
- Wat extra debug opties aan twig toegevoegd
- Extra veld in config/algemeen met de naam van de gegenereerde bijlage
- Wat algemene fixes

30 Nov 2018
- Referentielijst opgesplits in de verschillende locaties waar variabelen etc. gevonden kunnen worden. 
- Groepen en afdelingen toegevoegd aan de checklist. 
- Versienummer opgehoogd

29 Nov 2018
- Aanpassingen referentielijst gebruikte variabelen etc.

27 Nov 2018
- templatelijst aangepast. Is nu ingedeeld in types, dan pas naam
- consequenties hiervan in de documentatie aangepast
- wat kleine foutjes verwijderd
- Betere detectie verouderde mailtemplates (#{} #if #then #else etc.)

22 Nov 2018
- de beschrijving van AND condities kwam nog niet naar voren in de docu. Bij deze gecorrigeerd. 

20 nov 2018
- Check op bestaan van mailtemplate toegevoegd aan de templatelijst. Indien gevonden linkt "true" naar de inhoud van de templatelijst
- De check op "param.Onderhoud_Beperkte DigiD toegang" nu alleen voor startformulier

15 nov 2018
- default attribuut toegevoegd. Miste bij diverse componenten

14 nov 2018
- Variabele detectie gerepareerd
- Referentie variabelen gesplits in formulier en proces variabelen
- Regel met verwijzingen naar de acceptatieserver toegevoegt. Instelbaar: anoniem, digid, eherkenning, eidas

12 nov 2018
- voorbereiding eenvoudige dump (const SIMPLE)
- Variabelen in proces en condities toegevoegd aan referentielijst

8 nov 2018
- Fixed enige opsommingen die we nog niet eerder gezien hadden
- Startenproces config item toegevoegd (volgende versie!)
- extra checks op files en directories
- Fixes

6 nov 2018
- bug: Op diverse plaatsen liep het e.e.a. stuk wanneer er geen formulier aanwezig was
- Tabel "archief" is nu sorteerbaar
- Documentatieniveau wordt vastgehouden via een cookie
- De inhoud van de gebruikte mailtemplates is toegevoegd in een eigen hoofstuk. Deze komen uit een externe 
  datadump en zijn dus alleen beschikbaar wanneer deze database beschikbaar is.


5 nov 2018
- Mailtemplate dump gestroomlijnd
- variabelen en links aan de mailtemplates toegevoegd
- Voorbereiding voor gebruik in de documentor aangebracht en getest
- Opmaak site bij gewerkt
- Resultaat viewer geimplementeerd


1 nov 2018
- ogone kassa node toegevoegd aan formulier beschrijving
- ogone kassa's toegevoegd aan checklist pagina
- Start bijhouden changelog
- aan elk scherm: "Toon in menu" en "Aanmaken zaak" toegevoegd
- Site: Tab "archief" met de al bestaande zaaktypefolders
- site: Tab changelog met de inhoud van deze file
- site: vormgeving wat bijgewerkt