Rottumerooglaan

Toelichting

Geen toelichtingen...

Beschrijving

Lopend van de Kotmanlaan in noordoostelijke richting tot de Schiermonnikooglaan, met een zijtak in zuidoostelijke richting doodlopend.

Geschiedenis

Wijziging beloop: B&W besluit: 21 november 2006.