Robinson Crusoestraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Gasfabriekstraat eerst in noord-oostelijke richting en vervolgens in noordelijke richting doodlopend.

Geschiedenis

Vastgesteld bij raadsbesluit van 25 januari 1993.