Reygershöftehoek

Toelichting

Twents landgoed.

Beschrijving

Lopend van de Oldemeulehoek/busbaan eerst in n.w.-richting daarna in n.-richting en tenslotte in z.o. -richting tot de Havermaathoek/Haarspithoek.

Geschiedenis

Twents landgoed (B & W 28 december 1982). Bij het ter perse gaan van dit straatnamenboek is de aanleg van deze straat nog niet in uitvoering genomen; derhalve kunnen beloop en coördinaat nog een wijziging ondergaan.