Runenberghoek

Toelichting

Twents landgoed.

Beschrijving

Van de Ravenhorsthoek in n.o.-, daarna in z.o.- dan weer in n.o.-, dan in n.w.-richting, met een zijtak in n.o. richting tot de Reygershoftehoek, vervolgens in z.w.- en tenslotte in z.o. richting doodlopend.

Geschiedenis

Twents landgoed (B & W 20 april 1982). Bij het ter perse gaan van dit straatnamenboek is de aanleg van deze straat nog niet in uitvoering genomen; derhalve kunnen beloop en co├Ârdinaat nog een wijziging ondergaan.