Ravenhorsthoek

Toelichting

Twents landgoed.

Beschrijving

Van de Oorthuishoek in n.o.-, dan in w.-, dan in z.-, daarna in z.w.-, vervolgens in z.o. en tenslotte in o.-richting.

Geschiedenis

Twents landgoed (Burgemeester en Wethouders 20 april 1982). Bij het ter perse gaan van dit straatnamenboek is de aanleg van deze straat nog niet in uitvoering genomen; darhalve kunnen beloop en co├Ârdinaat nog een wijziging ondergaan.