Ruilverkavelingsweg

Toelichting

Naar de Ruilverkaveling Usseler-Esch in 1941.

Beschrijving

Van de Bruggertstraat ongeveer z.-waarts tot de Haaksbergerstraat.

Geschiedenis

Ontleend aan de ruilverkaveling van de Usseler Es in 1941 (besluit van de Burgemeester van 11 mei 1943).