Ridderspoorstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Steenweg eerst n.-, daarna in n.w.-richting tot de Floraparkstraat.

Geschiedenis

27 maart 1951.