Reerinklanden

Toelichting

"Oude erve in Twente"

Beschrijving

Van de Knalhutteweg eerst in w.-, daarna in z.w.- dan in w.-richting, vervolgens in n.w.-, voorts in z.w.-, waarna in z.-, dan in z.o.-richting, daarna in n.o.-richting, met een zijtak in z.o.-richting tot de Broekheurnering, dan weer in de n.-richting tot de Reerinklanden.

Geschiedenis

Ontleend aan het drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente van 1475 waarin dit oude Twentse erve wordt genoemd (6 augustus 1974, gewijzigd 13 oktober 1975).