Ruzinklanden

Toelichting

"Oude erve in Twente"

Beschrijving

Van de Snakenborglanden in w.-richting, met een zijtak in n.- en daarna in w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve wordt genoemd (6 augustus 1974, gewijzigd 13 oktober 1975).