Ruischenborchstraat

Toelichting

Naar een in de 16e eeuw hier gelegen lusthof.

Beschrijving

Van de Diekmanstraat in z.-richting tot de J.J. van Deinselaan.

Geschiedenis

Naar de lusthof "De Ruisschenborgh" die zich in de 16e eeuw in deze omgeving bevond en waarvan de naam is blijven voortleven in het erve "Den Borg" of Borgarend, dat tot 1929 ongeveer op de hoek van de Kuipersdijk en de Varviksingel stond en toen in verband met de aanleg van de singel is afgebroken (27 maart 1951).