Rökkerkamp

Toelichting

Naar het erve Rökker.

Beschrijving

Van de Pastoor Balkstraat ten noorden van de Boerrichterkamp in.w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Naar het erve "Rokker" (8 mei 1972).