Robijnstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Diamantstraat in ongeveer w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

19 maart 1973.