Ripperdastraat

Toelichting

Naar Willem Ripperda, Heer van Hengelo, Boekelo enz in de 17e eeuw.

Beschrijving

Van de Haaksbergerstraat n.w.-waarts tot het Ariënsplein.

Geschiedenis

Naar Willem van Ripperdastraat, Heer van Boxbergen, Hengelo, Boekelo en Ruisschenborg, woonachtig op de "Hof te Boekelo" en een op de voorgrond tredende persoonlijkheid in Overijssel, die deze provincie als gevolmachtigde vertegenwoordigde bij het sluiten van de Vrede van Münster op 30 januari 1648 (19 februari 1907 voormalig Enschede, omschrijving gewijzigd 29 mei 1936). Oorspronkelijk luidde de omschrijving: "van de Haaksbergerstraat tot de Bisschopstraat".