Riouwstraat

Toelichting

Eilandengroep in de Indische Archipel.

Beschrijving

Van de Madioenstrat in z.-richting tot de J.J. van Deinselaan.

Geschiedenis

Naar de Riouw-Archipel, een eilandengroep ten oosten van Sumatra bij Singapore (24 november 1947).