Ringovenstraat

Toelichting

Ontleend aan het Steenbakersbedrijf.

Beschrijving

Van de Leemkuilstraat n.-waarts tot de Schreursweg.

Geschiedenis

Ontleend aan het steenbakkersbedrijf (26 november 1928 voormalig Enschede). Het had weinig gescheeld, of wat nu de Ringovenstraat heet, had in 1928 de naam Drie Klezoorstraat gekregen. In de raadsvergadering van 25 september 1928 kwam namelijk het voorstel ter tafel die naam aan de tegenwoordige Ringovenstraat te geven. Van vernoeming van het begrip "Drieklezoor" (een steen maat in gebruik bij het bouwbedrijf en de Steenbakkerij) werd evenwel in de raadsvergadering van 26 november 1928 afgezien, omdat: a slechts weinigen op de hoogte zijn van het begrip "Drie-Klezoor"; b deze naam voor vreemdelingen moeilijk uit te spreken zou zijn; c deze naam nog wel eens spottend gebruikt werd (en misschien nog wel wordt) voor een metselaar die zijn vak niet goed verstaat.