Rietmolenstraat

Toelichting

Naar de in 1860 gebouwde windkorenmolen.

Beschrijving

Van de Brinkstraat n.o.-waarts tot de Boulevard 1945.

Geschiedenis

Naar de in 1860 gebouwde windkorenmolen genaamd "De Rietmolen", die op de hoek van de Brinkstraat en de Spelbergsweg - ter plaatse van de Renatakerk - heeft gestaan. Nadat in september 1929 de enige nog aanwezige wiek en de omloop van de bouwvallige molen reeds waren verwijderd, is de molen - eigendom van de heer Heusinkveld - tijdens de 2e Wereldoorlog afgebroken (26 februari 1923 voormalig Enschede, gewijzigd 12 juli 1954). De bij raadsbesluit van 26 februari 1923 van de voormalige gemeente Enschede vastgestelde omschrijving luidde: "van de Brinkstraat n.o.-waarts tot de Veenstraat". Bij besluit van 14 augustus 1889 was voor deze straat de naam "Rietmolensteeg" vastgesteld.