Reumerschoolstraat

Toelichting

Naar de hier van 1864 - 1900 gestaan hebbende z.g. "Reumerschool"

Beschrijving

Van de Roomweg n.-waarts tot de Brouwerijstraat.

Geschiedenis

Naar de openbare school, die in de onmiddellijke nabijheid van deze straat heeft gestaan en steeds als "Reumerschool" werd aangeduid, naar het hoofd, de heer P.R. Reumer, die van 1865 tot bijna aan zijn overlijden in 1896 hoofd van deze op 1 juli 1864 geopende en op 15 januari 1900 gesloten school was (25 februari 1924 voormalig Enschede). Bij besluit van 7 januari 1924 was voor deze straat de naam "Spreeuwenstraat" vastgesteld.