Resedastraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Steenweg in n.o.-richting tot de Fuchsiastraat.

Geschiedenis

Bij besluit van de raad van voormalig Lonneker d.d. 28 oktober 1932 was voor deze straat de naam "1e Steendwarsweg" vastgesteld. De omschrijving van 29 mei 1936 luidde: "van de Steenweg eerst in n.o.-richting, daarna in ongeveer n.-richting tot de Bremstraat.