Remmertlanden

Toelichting

"Oude erve in Twente"

Beschrijving

Van de Snakenborglanden in w.-richting.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve wordt genoemd (16 augustus 1974).