Raiffeisenstraat

Toelichting

Naar de eerste coöp. Landbouwbank in Nederland aangesloten bij de centrale Raiffeisenbank.

Beschrijving

Van de Hengelosestraat n.o.-waarts tot de Deurningerstraat.

Geschiedenis

Naar de eerste Coöp. Landbouwbank in Nederland, aangesloten bij de Centrale Raiffeisenbank, genoemd naar de oprichter van de onderlinge Boerenleenbank, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Duits econoom, geboren 30 maart 1888 te Hamm a.d. Sieg. overleden 11 februari 1899 te Neuwied (10 juni 1968). Bij besluit van de raad van voormalig Enschede d.d. 27 april 1899 was voor dezer straat naam "de Hengelosedwarsstraat" vastgesteld, waarvan de omschrijving luidde: "van de Hengeloseweg in n.-richting doodlopend. Bij besluit van bovengenoemde raad d.d. 4 april 1924 werd de naam "Hengelosedwarsstraat" vastgesteld, waarvan de omschrijving luidde: Van de Hengelosestraat n.o.- waarts tot de Deurningerstraat-hoek Kottendijk. Oude benamingen: "Achter de grote stroom" later de "De Tuk". Bij besluit van 14 augustus 1889 werd voor deze straat de naam "Kortesteeg" vastgesteld.