homepage

Het Zorgloket is dé plek waar u kunt aankloppen voor informatie, advies en ondersteuning bij problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het gaat dan om problemen die het gevolg zijn van een aandoening, letsel, een aangeboren afwijking, ouderdom, chronische pijn of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem. Het Zorgloket ondersteunt u bij het vinden van oplossingen, zodat u zo goed mogelijk kunt blijven deelnemen aan de samenleving.