Enschede, stad met allure

De toekomstvisie Enschede 2020 die in 2007 tot stand is gebracht schetst het beeld van Enschede als een ondernemende, levendige kennis- en talentenstad met grootstedelijke allure.
Een stad met aantrekkelijke woonmilieus in het centrum, maar ook een stad die uitnodigt om te bezoeken en te beleven.

Bouwontwikkelingen
Ontwikkelingen die daarbij horen zijn onder meer het vergroten van de binnenstad richting Medisch Spectrum Twente (gebruik Zuidlus) en de woningbouw ten noorden van de Molenstraat (Spoorzone). Enschede gaat binnenkort aan de slag met deze projecten.
Belangrijk is daarbij dat de leefbaarheid en de bereikbaarheid op het goede en oude niveau gehandhaafd blijft. Een goede afwikkeling van met name het autoverkeer in het binnensingelgebied is van groot belang.

Algemeen

 

Omdat eventuele verkeersmaatregelen of nieuwe verbindingen op verschillende locaties elkaar beïnvloeden en er zicht nodig is op de gevolgen van deze aanpassingen, is een samenhangend verkeerscirculatieplan nodig. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in het voorjaar van 2011 een verkeerscirculatieplan vaststelt.

De gemeente Enschede wil dit Verkeerscirculatieplan in samenspraak met de burgers van Enschede tot stand brangen. De informatie en de daarop volgende discussie over dit plan is van start gegaan. 

 luchtfoto Binnenstad Roombeek 2009

 

Laatste nieuws