homepage

Gemeente Enschede geeft burgers het initiatiefDe samenleving verandert en als gemeente willen we daarop anticiperen. Steeds meer Enschedese bewoners, ondernemers en partners ontwikkelen zelf initiatieven. Op dit subdomein van enschede.nl leest u hoe we dat als gemeente willen faciliteren, stimuleren en ondersteunen.


Versterken van burgerkracht

Als gemeente benaderen we de samenleving vanuit drie invalshoeken: de legitimiteit (wetten, regels, systemen), de markt (bedrijfsmatig) en vanuit de samenleving (leefwereld). We hebben al deze benaderingen nodig, maar wel in een nieuwe verhouding, met de nadruk op het organiseren vanuit mensen. Zelf- en samenredzaamheid staat voorop en de gemeente neemt daarbij haar nieuwe rol.

Het wonder van Enschede

In 1995 introduceerden we het stadsdeelgewijs werken in onze stad. We brachten de gemeente dichtbij bewoners en partners, door de stad te verdelen in noord, oost, zuid, west en centrum. We bouwen nu verder op dit ‘Wonder van Enschede’, zoals Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde het noemde:

De gemeente Enschede is één organisatie, die samenlevingsgericht werkt en gebruik maakt van de kansen die stadsdeelgewijs werken daarin biedt.


buurtmuseum-1
Joke ter Haar, Frans Loffeld en Hannie Knobbe van Museum en buurtkamer Velve-Lindenhof


Inspiratie

Enschede kent al veel mooie initiatieven waarbij we als gemeente bewoners ondersteunen. Zoals de totstandkoming van de fietsvisie, de themamarkten en jijmaaktdebuurt.nl, een van de meest bezochte subdomeinen binnen onze website.

Inspiratieverhalen

Er zijn al genoeg mooie projecten waarbij de gemeente nauw samenwerkt met mensen uit de samenleving. Ter inspiratie hebben we verhalen opgehaald bij zowel burgers als medewerkers/collega’s van de gemeente. Zij vertellen hoe hun samenwerking tot stand is gekomen, wat werkt en welke aandachtspunten er zijn. Zoals het verhaal over het Museum en de buurtkamer van Velve-Lindenhof.