homepage

Kom naar de Motiemarkt!

Wat vind jij van de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente? Heb jij een ander voorstel? Of heb jij nieuwe ideeën die bij kunnen dragen aan de te behalen bezuinigingen?

Kom dan naar de Motiemarkt!
Datum: Maandag 28 oktober 2013
Tijd: 19:15 – 21:45 uur
Locatie:
Hogeschool Saxion
M.H. Tromplaan 28, Eschede

De gemeenteraad van Enschede bespreekt maandag 11 november de begroting 2014-2017. Er worden dan belangrijke beslissingen genomen over waar er op wordt bezuinigd, hoe hoog deze bezuinigingen zijn en welke plannen er zijn voor de toekomst. De Motiemarkt is het moment voor jou om te laten horen hoe jij hier over denkt en welke ideeën jij hebt.

Programma:
Motiemarkt
Presenteer op de vierde Motiemarkt een idee of probleem aan de raadsleden en overtuig ze dit idee om te zetten in een motie die tijdens de raadsvergadering van 11 november ingediend wordt.

Aan tafel bij...
Aan tafel bij raadsleden ‘Eerenberg & Diepemaat’ kun jij jouw mening geven over de bezuinigingsvoorstellen. Tijdens deze gesprekken ga jij in gesprek met raadsleden,  andere inwoners en instanties over hetzelfde thema.

Aanmelden voor Opinie053 kan bij raadsgriffie@enschede.nl.

Dien jouw idee in voor de motiemarkt!

 

Laatste ideeën

Bericht geplaatst

Idee

tekst
20 aug 2013