homepage

Beschermen van bomen en andere houtopstanden


Om het groene karakter en de bomen van Enschede te beschermen zijn door burgemeester en wethouders (het college)en de gemeenteraad een aantal regels opgesteld. Deze regels betekenen bijvoorbeeld dat u niet zomaar een boom of andere houtopstand (zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos) mag kappen of op andere wijze beschadigen, zoals te grote snoei van een boomkroon of beschadiging van wortels. Ook kan het uitvoeren van werkzaamheden rond of aan bomen of andere houtopstanden strafbaar zijn als dit leidt tot beschadiging van de boom of het houtopstand. Naast de gemeentelijke spelregels is er ook landelijke wetgeving rond bomen waar u rekening mee moet houden.

De regels zijn er niet voor niets. Bomen zijn namelijk belangrijk voor onze leefomgeving en uw buurt. Ze geven structuur aan de stad. Het groen, zoals de oude bomen en parken, hoort bij Enschede en haar rijke (textiel)verleden. Daarnaast hebben bomen nog andere belangrijke functies, zoals het leveren van zuurstof, schaduw, koelte en vruchten, en het verminderen van fijnstof in de lucht. Ook zorgen bomen voor beschutting, voedsel en nestgelegenheid voor dieren.

Op deze site vindt u alle relevante informatie over de bescherming van bomen in Enschede.Aandachtspunten bij deze website:

  • Waar we op deze website spreken over boom of bomen, bedoelen we zowel bomen als andere houtopstanden, (zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos);
  • Waar we spreken over de stamomtrek (van een boom of  ander houtopstand) geldt bij meerstammigheid altijd de omtrek van de dikste stam.

De vastgestelde achterliggende regels


De achterliggende door het college en de Gemeenteraad vastgestelde regels rond de bescherming van bomen en andere houtopstanden in Enschede vindt u in:
De hierboven genoemde vastgestelde regels zijn altijd leidend. Op deze pagina geven we u slechts een uitleg van deze regels.