Oikos

Locatie Eschmarke
Architect Divers
Jaar 1997-2005
Bouwstijl Hedendaags / Traditioneel
Bijzonderheden Ecologische wijk, deelwijk van Eschmarke

Oikos is de meest oostelijke wijk binnen de vinex-locatie Eschmarke en is gebouwd tussen 1997 en 2005. Oikos, in het Grieks ‘huis’, is een zogenaamde ecowijk met veel groen en milieuvriendelijke woningen. De wijk onderscheidt zich van andere vinex-wijken door een grote variëteit in woningtypen en verkavelingen. De wijk bestaat uit twee delen, Oikos-binnen en Oikos-buiten. De in totaal circa zeshonderd woningen vormen een mix van huurwoningen, rijtjeshuizen en vrije kavels.

Het deel Oikos-binnen is traditioneel van opzet. De huizen hebben een eigen tuin en de buurt is voorzien van pleinen, paden en waterpartijen. Op het hoogste punt van de wijk ligt een brink. Oikos-buiten heeft een meer eigentijdse stedenbouw die zich kenmerkt door een ruimtelijke opzet. Sommige woningen zijn aangelegd rond een erf, waarbij de tuin collectief op ecologische wijze wordt beheerd door de bewoners. De woningen liggen zo veel mogelijk op het zuiden in verband met het winnen van zonne-energie. Daarnaast zijn de huizen gebouwd met duurzame materialen en zijn sommige voorzien van ‘groene daken’ die zijn bedekt met tapijten van vetplanten. Ook zijn er milieuvriendelijke autowasplaatsen aangelegd voor de bewoners.

Een opvallend element in het ontwerp van de wijk is de toepassing van zogeheten wadi’s. Dit is een afwateringssysteem waarbij overtollige regenwater via de straten en greppels naar droge beken loopt die het water opvangen. Door een onjuist gebruik van de wadi’s zijn deze in de zomer van 2010 vervangen door riolering. Desondanks heeft Oikos door de talloze milieumaatregelen landelijk bekendheid verworven als voorbeeldwijk voor ecologisch bouwen.